Privatlivspolitik for Møllers VVS ApS

Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Møllers VVS ApS (“virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores”) indsamler, bruger og beskytter personoplysninger, når du benytter vores ydelser. Vi forpligter os til at beskytte dine personoplysninger og overholde GDPR (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 • Navn: Møllers VVS ApS
 • CVR-nummer: 31415497
 • Adresse: Laskedalen 86, 8220 Brabrand
 • E-mail: Kontakt@moellers-vvs.dk
 • Telefonnummer: +4527827273[KM1] 

Hvilke data indsamler vi?

Vi kan indsamle følgende typer af personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Finansielle oplysninger: betalingsoplysninger, eks. bankkontonumre.
 • Oplysninger vedrørende tjenesteydelser: oplysninger om de VVS-tjenester, du har anmodet om, herunder detaljer om dit hjem eller ejendom.
 • Kommunikation: korrespondance, når du kontakter os.[KM2]

Formål med behandlingen af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af tjenester: For at levere de VVS-tjenester, du har anmodet om, herunder planlægning af besøg og opfølgning på serviceforespørgsler.
 • Fakturering og betaling: For at behandle betalinger og sende fakturaer.
 • Kundeservice: For at kunne besvare dine spørgsmål og håndtere eventuelle klager.
 • Juridiske forpligtelser: For at overholde gældende love og reguleringer.[KM3] 

Retsgrundlag for behandling

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Kontrakt: Behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at forberede en kontrakt (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).
 • Retlig forpligtelse: Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).
 • Legitim interesse: Behandling er nødvendig for formål relateret til vores legitime interesser, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder går forud for disse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a).

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Tredjepartsleverandører: Såsom underleverandører eller samarbejdspartnere, der hjælper med at levere vores tjenester.
 • Offentlige myndigheder: Hvis det kræves ved lov.

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller for at overholde juridiske krav.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og få en kopi af disse.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få dine personoplysninger slettet under visse betingelser.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os på:

 • E-mail: Kontakt@moellers-vvs.dk
 • Telefonnummer: +4527827273
 • Adresse: Laskedalen 86, 8220 Brabrand

Klage

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiserede afgørelser, herunder profilering, som har juridiske konsekvenser for dig eller på anden vis påvirker dig væsentligt.

Ændringer til privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne privatlivspolitik. Den nyeste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Link to: Forside Link to: Kontakt

Menu